JUDr. Bohumil Měšťánek

JUDr. Bohumil Měšťánek

Čs. armády 828/34
160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 66198658

Informace o kanceláři JUDr. Bohumil Měšťánek

Právník Praha 6 - Bubeneč

 

Advokátní kancelář JUDr. Bohumila Měšťánka je kanceláří s dlouholetou praxí a úzkou specializací na právo trestní. Prioritou advokátní kanceláře je profesionalita s důrazem na zajištění maximální odbornosti při poskytování právního poradenství a právního zastoupení, flexibilita a efektivnost poskytovaných služeb, s individuálním přístupem ke každému jednotlivému klientovi.

 

V oblasti trestního poskytujeme především tyto služby:

  • zastupování klientů v přípravném řízení před orgány činnými v trestním řízení 
  • zastupování klientů v řízení před soudy v oblasti trestního práva 
  • právní rozbory ve všech oblastech trestního práva 
  • příprava podání na příslušné orgány činné v trestním řízení, tj. stížností (proti vznesení obvinění, proti vzetí do vazby apod.), žádostí (o propuštění z vazby, o podmíněné propuštění z výkonu trestu, o podmíněné upuštění o výkonu zbytku trestu apod.), odvolání proti trestním rozsudkem a mimořádných opravných prostředků 
  • příprava podnětů - trestních oznámení ze strany poškozených 
  • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatňování nároků na náhradu škody, způsobené trestným činem 

 

Na základě individuálního požadavku klienta jsme připraveni zajistit i poskytnutí dalších právních služeb v oblasti trestního práva.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Bohumil Měšťánek

Čs. armády 828/34

160 00 Praha 6 - Bubeneč

Telefon: +420 602 379 534

Email: bohumil.mestanek@email.cz

Kde nás najdete?